• spotkania koncentrują się na indywidualnym stylu uczenia się
  • sami wybierają najlepszą dla siebie intensywność i tempo spotkań
  • uczą się zagadnień i tematów odpowiednich dla ich sytuacji zawodowej
  • każda ćwiczona umiejętność zawiera terminologię zawodową
  • wybrane tematy są interesujące i motywujące
  • dbamy o różnorodność ćwiczeń i pełne zaangażowanie w proces uczenia
  • używają tylko i wyłącznie języka obcego w trakcie i poza zajęciami (reguła „zero polskiego”)
  • „praktyka czyni mistrza” i zwiększa pewność siebie w posługiwaniu się angielskim